Apple chỉnh sửa AirDrop trên bản iOS 16.2

 

Bản iOS 16.2 ra mắt mang tới tính năng giới hạn AirDrop, vốn nó đã xuất hiện tại Trung Quốc trước đó trên bản cập nhật iOS 16.1.1. Tính năng này sẽ sửa “Mọi người” thành “Mọi người trong 10 phút” nó nhằm hạn chế kẻ gian quấy rối người khác bằng AirDrop.

Hiện tại thì AirDrop sẽ có 3 tùy chọn, bao gồm “Không nhận”, “Chỉ danh bạ” và “Mọi người”. Khi chọn “Mọi người” thì lúc này chiếc iPhone đó có thể nhận được mọi tệp tin được gửi tới, biến chức năng hữu dụng này trở thành một công cụ để kẻ gian quấy rối.

 

 

Với thay đổi này của Apple, sau khi hết thời gian là 10 phút, thì tùy chọn “Mọi người” sẽ được chuyển thành “Chỉ danh bạ”. Apple đã thực hiện thay đổi này ở Trung Quốc trong bản cập nhật iOS 16.1.1 Beta sau khi những người biểu tình ở quốc gia này sử dụng tính năng AirDrop để truyền bá tài liệu chống chính phủ.

Apple cũng cho biết tính năng này thực sự cắt giảm nội dung quấy nhiễu lan truyền ở những khu vực đông đúc như trung tâm thương mại và sân bay.

Nguồn: MacRumors