Chương trình sửa chữa Apple sẽ được mở rộng cho các mẫu iPhone 12 bị lỗi âm thanh

Apple đã mở rộng chương trình sửa chữa Apple cho các mẫu iPhone 12 gặp sự cố về âm thanh với thời hạn được kéo dài thêm một năm.

Các thiết bị nằm trong chương trình sửa chữa bao gồm những mẫu iPhone 12 và iPhone 12 Pro được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10.2020 tới tháng 4.2021. Chương trình không áp dụng cho mẫu iPhone 12 mini hoặc iPhone 12 Pro Max. Thời gian công ty hỗ trợ sửa chữa chính là 3 năm.
Công ty xác định rằng một “tỷ lệ rất nhỏ” các sản phẩm iPhone 12 và iPhone 12 Pro có thể gặp sự cố âm thanh do một bộ phận có thể bị lỗi trên mô-đun tai nghe, hay còn được gọi là bộ thu. Khách hàng có sản phẩm gặp lỗi sẽ đủ điều kiện để được sửa chữa miễn phí từ Apple hoặc nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền Apple (AASP).
Chương trình ban đầu sẽ được ra mắt vào tháng 8.2021 và hỗ trợ bảo hành các sản phẩm trong hai năm kể từ ngày mua. Tuy nhiên, chương trình này hiện sẽ áp dụng cho các mô hình đủ điều kiện trong ba năm kể từ ngày mua, tức là tăng một năm so với thời gian ban đầu được Apple hỗ trợ.