iPhone 6 đã được Apple đưa vào danh sách sản phẩm lỗi thời

Mới đây, Apple đã cập nhật danh sách các sản phẩm lỗi thời của mình. Không nằm ngoài dự đoán, mẫu iPhone 6 đã xuất hiện trong danh sách đã lỗi thời. Mẫu iPhone này đã được Apple ra mắt từ 8 năm trước. 

Apple đã cập nhật thêm iPhone 6 vào danh sách những sản phẩm “đồ cổ”. Mẫu iPhone 6 này đã dừng bán hơn 5 năm nay. Trước đó mẫu iPhone này cũng đã đóng góp phần rất lớn vào doanh số của Apple tại thời điểm nó được ra mắt.

 

 

Mẫu iPhone 6 được phát hành vào tháng 9 năm 2014 cùng với mẫu iPhone 6 Plus. Nó đã được bán vào năm 2015 với mức giá bán thấp hơn sau khi iPhone 6s ra mắt. Sau đó Apple cũng đã ngừng sản xuất iPhone 6 vào năm 2016 và ra mắt iPhone 7. Tuy nhiên nó lại tiếp tục được bán cho đến tháng 9 năm 2018.

Vậy là sau 8 năm được ra mắt, iPhone 6 chính thức lùi về phía sau và trở thành những sản phẩm “đồ cổ” của Apple. Bên cạnh iPhone 6, Apple cũng chuyển iPod nano 7 2012 và iPod touch thế hệ thứ năm vào danh sách những lỗi thời.