Người dùng iPhone cập nhật lên iOS 16.1 không thể hạ cấp về iOS 16.0.3

 

Ngày 24/10 sau khi ra mắt bản iOS 16.1, Apple đã chính thức khoá sign iOS 16.0.3, phiên bản iOS có sãn trước đó được giới thiệu vào ngày 10/10. Người dùng khi đã nâng cấp lên bản cập nhật lên iOS 16.1 thì sẽ không thể hạ cấp xuống dưới bản iOS 16.0.3 được nữa.

Apple thường khóa sign những phiên bản cập nhật phần mềm cũ hơn sau khi các bản phát hành mới ra mắt để khuyến khích khách hàng cập nhật hệ điều hành của họ. Chính vì vậy không có gì lạ khi người dùng không còn được hạ cấp xuống bản iOS 16.0.3.

 

 

Bản cập nhật iOS 16.0.3 là một bản cập nhật sửa lỗi nhỏ hơn nhằm giải quyết các lỗi đang gây ra trên mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Pro. Trong khi đó, bản iOS 16.1 thay thế có quy mô lớn hơn nhiều.

Bản cập nhật iOS 16.1 đã giới thiệu Thư viện ảnh được chia sẻ trên iCloud. Hoạt động trực tiếp cho màn hình khóa và màn hình Dynamic Island. Hỗ trợ tiêu chuẩn nhà thông minh Matter và sạc năng lượng sạch,…

Nguồn: MacRumors